anti-aging

Behandelgebieden:


Frons


Kraaienpootjes


Voorhoofd


Jukbeen


Kaak-kinlijn


Kin


Mond/lippen


Neus-lippenlijn


Neus


Wangen

Hyaluron-injecties,

Botuline toxine (Botox)


Deze behandelingen worden uitgevoerd door een ervaren    anti-aging arts.Deze behandelingen worden uitgevoerd door een ervaren anti-aging arts,dewelke op geregelde tijdstippen aanwezig zal zijn in het instituut

Copyright © All Rights Reserved